Bij de diensten

In de dienst van 23 juli zal ds. M.E. Vroonland voorgaan en zullen we afscheid nemen van Henk Veldhorst als scriba van de Algemene Kerkenraad. Miljenko Braam zal worden bevestigd als zijn opvolger. Op zondag 30 juli en zondag 6 augustus zal ds. M.E. Vroonland voorgaan.

Pastoraat

50 jaar getrouwd

op 9 augustus hoopt het echtpaar de Boer-van der Galien hun 50-jarig huwelijksjubileum te vieren. Ook op deze plaats heel hartelijk gefeliciteerd!

Overig nieuws

Kerkrijders

23 juli: F. Elgersma, tel: 2881380

30 juli: M. Tangerman, tel: 2880746

6 aug: C. de Dreu, tel: 2801387

Tenslotte

Op het moment dat deze Geandewei verschijnt ben ik weer aan de slag in de gemeente. Mijn vakantie zit erop, de stedenreis in de gemeente is inmiddels begonnen. Afgelopen zondag waren we aan/op/rond het meer van Galilea. In de komende weken trekken we verder. Op het moment van schrijven (21 juni) staat de volgorde nog niet vast. Wel in hoofdlijnen de verschillende gebieden. In de komende vier weken zullen we namelijk nog gaan naar 1) de weg van Jeruzalem naar Damascus – Paulus op reis; 2) steden in Griekenland en Italië – vervolg van Paulus’ reizen; 3) eilanden (denk aan Patmos e.d.) en 4) de zeven gemeenten in Klein-Azië, met in het bijzonder Efeze.

Ds. M.E. Vroonland

Bedankt

Na 3 maanden afwezigheid, was het fijn om met Pinksteren weer in de Oase te kunnen zijn. Wat een warm welkom. Al die kaarten die ik heb gekregen, een muur van gebed om mij heen. Er waren altijd weer bloemen, zo fijn, als je zo ziek bent en zo veel pijn hebt.

Langzaam gaat het beter met mij. Al zal ik het nog een tijd voorzichtig aan moeten doen. Iedereen  bedankt die aan mij dacht, op allerlei manieren. Dat heeft  enorm geholpen.

Margo Ozinga - Kottier

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION